1- تقویت کننده قلب و موثر در آرامش و تنظیم ضربان قلب و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی
2- خونساز و مفید در کم خونی، تقویت کننده نیروی جنسی و موثر در افزایش اسپرم
3- تقویت کننده مغز و ذهن و معده و با شکر جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری در هوای آلوده
4- پاک کننده و باز کننده مجاری کبـد