آدرس:
کارخانه کرمان، شهرک صنعتی شماره دو، خیابان نسیم

09134408450و 03433386567

ارتباط با مشتریان: 09123890759

ایمیل: INFO(@)JAVANEHFARD.COM